Zawarcie umowy zachowania poufności z Inter-Hydro Sp. z o.o.