Zawarcie umowy typu lock-up na akcje spółki Vabun S.A.