Zawarcie umowy ramowej z firmą Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o.