Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu akcji spółki Korbank S.A.