Zawarcie umowy podwykonawczej na wykonanie aplikacji dla sektora MSP