Zawarcie umowy objęcia akcji w spółce z branży e-commerce