Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji wspierającej podmioty z sektora MSP