Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Mobile Factory S.A.