Zawarcie umowy kupna-sprzedaży udziałów w spółce OLS S.A.