Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie strategicznego doradztwa i pozyskania funduszy unijnych