Zawarcie umowy handlowej z DAYLI Polska Sp. z o.o. przez spółkę powiązaną Vabun S.A.