Zawarcie umów handlowych przez spółkę powiązaną Vabun S.A.