Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o.