Zawarcie listu intencyjnego w sprawie wejścia na rynek włoski przez spółkę powiązaną Vabun S.A.