Zawarcie istotnych umów z producentem oprogramowania