Zawarcie istotnej umowy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. przez spółkę powiązaną Vabun S.A.