Zawarcie istotnej umowy o współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie