Zawarcie istotnej umowy na realizację prac wykonywanych przez Emitenta