Zawarcie istotnej umowy handlowej z siecią Drogerie Polskie przez spółkę powiązaną Vabun S.A.