Zawarcie istotnej umowy handlowej z Rauch Und Groen GbR przez spółkę powiązaną Vabun S.A.