Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S.A.