Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela w spółce powiązanej Vabun S.A.