Zakończenie procesu scalania akcji i wznowienie notowań akcji Spółki