Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 4 kwietnia 2014 r.