Wysłanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect – korekta RB ESPI 17/2016