Wyrok sądu w sprawie z powództwa spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o.