Wyrok Sądu w sprawie celowego działania na szkodę Emitenta