Wyniki finansowe zrealizowane przez spółkę powiązaną Rara Avis Sp. z o.o.