Wyniki finansowe spółek z Grupy MBF za I kwartał 2017 roku