Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za IV kwartał 2016 roku