Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za III kwartał 2016 roku