Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za I kwartał 2016 roku