Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF za IV kwartał 2015 roku