Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF za III kwartał 2015 roku