Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mobile Factory S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.