Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.