Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mobile Factory S.A. w dniu 5 marca 2014 r.