Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 14/2013