Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku NewConnect