Wybrane wyniki finansowe spółki współzależnej Vabun S.A. za 2017 rok