Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej MBF Group S.A.