Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej