Wprowadzenie akcji spółki Vabun S.A. do obrotu na rynku NewConnect