Wpisanie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki powiązanej