Uzupełnienie raportu 21/2019 – Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej