Uzupełnienie raportów bieżących związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży oraz objęcia przez Emitenta udziałów lub akcji innych podmiotów