Uprawomocnienie wyroku sądu w sprawie z powództwa spółki powiązanej oraz wystosowanie wezwania do zapłaty