Uchwały Rady Nadzorczej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F