Uchwała Zarządu o reorganizacji struktury organizacyjnej Spółki