Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji Mobile Factory S.A.